DUY THANH PLASTIC

“ Khách hàng là nền tảng bền vững ”
Ky rác cán rời

Sản phẩm ky rác cán rời có 2 kích thước :

  • KR01 (23 x 25 x 36 cm)
  • KR02 (31 x 30 x 67 cm)
Ý kiến của bạn
Điểm đánh giá