DUY THANH PLASTIC

“ Khách hàng là nền tảng bền vững ”
Ky rác

Sản phẩm có 2 kích thước :

  • KR11 (23 x 21 x 22 cm)
  • KR12 (26 x 26 x 24 cm)
Ý kiến của bạn
Điểm đánh giá