DUY THANH PLASTIC

“ Khách hàng là nền tảng bền vững ”

Thành tích đạt được

Các thành tích đạt được trong thời gian qua :

giay chung nhan duy thanh
Giấy chứng nhận Viện Y Học Dân Tộc TP.Hồ Chí Minh về công dụng của “Ống giác hơi không dùng lửa” ngày 25/6/1994.

 

  • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích HI-0128 theo quyết định số 478/QĐHI của chính phủ Việt Nam ngày 1/11/1994 .
  • Giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp số 1627 cấp theo quyết định số 304/QĐKD ngày 19/5/1994.
  • Giấy chứng nhận kiểu dáng công nghiệp số 2760 cấp theo quyết định số 122/QĐKD ngày 13/3/1996.
  • “Huy chương vàng Hội Chợ Quang Trung” vào tháng 4/1994.
  • Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng theo số 0064196 ngày 20/03/1996.
  • Công văn của Bộ Y Tế số 1630 ngày 19/3/1998 xác nhận mặt hàng sản xuất của Công ty Duy Thành là dụng cụ y tế dùng vào mục đích điều trị nâng cao sức khoẻ của nhân dân.
  • Được người tiêu dùng bình chọn là "HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO”       

Được tặng thưởng các danh hiệu sau:

Năm 2001 nhận Bằng khen của ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Quyết định số 989 /QĐUB ngày 14/03/2002 )

2002

Năm 2002 nhận Bằng khen của ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Quyết định số 1076 /QĐUB ngày 24/03/2003 )
2003

Năm 2003 nhận Bằng khen của ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Quyết định số 1196 /QĐUB ngày 22/03/2004 )
2004

Năm 2004 nhận Bằng khen của ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Quyết định số 417 /QĐUB ngày 27/01/2005 )
2005-1

Năm 2005 nhận Bằng khen của ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Quyết định số 735 /QĐUB ngày 23/02/2006 )
2006

Năm 2005 nhận Bằng khen của ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
(Quyết định số 71 /QĐUB ngày 07/03/2005 )

Năm 2006 nhận Bằng khen của THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ( Đã có thành tích trong công tác từ năm 2003-2005 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội và bảo vệ Tổ Quốc  (Quyết định số 66 /QĐTTG ngày 16/01/2007 )

Năm 2006 nhận Bằng khen của ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Quyết định số 373 /QĐUB ngày 26/01/2007 )