Hộp đựng thuốc hộp phân liều thuốc Duy Thành

  • Giúp lấy thuốc đúng liều, đúng buổi
  • Được thiết kế với nắp gài chắc chắn
  • Giúp phân chia liều lượng mỗi buổi trong ngày
  • Phòng trường hợp uống thiếu, quên liều, nhầm lẫn